Safirklubben

Velkommen til den officielle hjemmeside for Safirklubben der indeholder information om fællesskabet omkring den hurtige og velbalancerede sejlbådtype SAFIR.

Safir med dens smukke linjer blev designet af svenskeren Göte Berg i år 1970 og som skulle bygges af amatører. I 1982 solgte Göte Berg støbeformen og fremstillings-rettighederne til Svenska Safirförbundet. Sejlbådene blev således mere eller mindre selvbyggede og dermed fremstår med charmerende individuelle løsninger eksempelvis vedrørende aptering og beslag.


Safirsejlerne er et stolt og livsglad sejlerfolk, som oprindeligt fandt sammen omkring et traditionelt foreningsliv, men i år 2020 besluttede man sig for et fællesskab, hvor formålet skulle koncentrere sig omkring sejlads med Safir samt bevarelse af denne bådtype. Fællesnævneren er fortsat uegennyttig arbejdskraft, der således ydes på baggrund af frivillig arbejdsindsats.

Identificeringen af vores fællesskab sker som helhed på denne hjemmeside, hvor du vil finde tekniske data om Safir, historiske oplysninger samt kontaktoplysninger til fællesskabet. Hjemmesiden er tænkt som en form for statisk informationskilde, imens vores gruppe på Facebook betragtes som et dynamisk samlingssted, hvor den daglige hjælpsomme ånd, herunder information omkring kapsejlads er lettere og hurtigere at håndtere.


Alle med interesse for fællesskabets formål er velkomne, - uanset om man ejer en Safir eller ej. Tilslutning af fællesskabet sker ved henvendelse til gruppen på facebook med over 100 følgere. Vi findes under navnet: "SAFIR sejlere i Danmark"Du har også mulighed for at kontakte os per email - se under menuen "Kontakt".


Læs mere om fællesskabet omkring Safir gennem  interview med Jesper Andersen, anno 2022,  i webmagasinet Minbaad.dk

Danmarkmesterskab

Jonas V. Nielsen med besætningen Oskar og Sebastian.

Ved Danmarksmesterskabet 2023 blev der sejlet efter regler for 'Dansk Handicap' (DH). Ved denne kapsejlads opnåede Jonas V. Nielsen med sin Safir en flot 6. plads til trods for, at spileren ikke kunne benyttes, da denne blev revet i stykker under opsæt-ningen.